(0-800) 509-100  (091) 114-04-65

ПРОЦЕДУРА ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН З СУБ’ЄКТАМИ  ГОСПОДАРЮВАННЯ, КАБЕЛЬ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ  ЯКИХ ЗНАХОДИТЬСЯ В ККЕ АТ «УКРТЕЛЕКОМ» У М. КИЇВ, ДЛЯ ПРИВЕДЕННЯ У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО  ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА

(ДАЛІ – ПРОЦЕДУРА)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Процедура встановлює порядок врегулювання відносин з суб’єктом господарювання (надалі – Замовник), кабель електрозв’язку якого знаходиться в кабельній каналізації електрозв’язку (надалі – ККЕ), що належить АТ «Укртелеком» на території м. Києва, без укладення договору про надання в користування ККЕ та/або без дотримання інших вимог Правил надання в користування ККЕ, затверджених рішенням НКРЗІ від 23.08.2012 року № 428 (надалі – Правила).
1.2. Дія цієї Процедури поширюється на Київську міську філію  та суб’єктів господарювання, які протягом Строку, визначеного в п. 2.7. повідомили про наявність у ККЕ АТ «Укртелеком» на території міста Київ кабелю електрозв’язку без укладеного договору про надання в користування ККЕ (далі – неврегульовані ділянки) та/або без дотримання інших вимог Правил (з невідповідністю проектної/виконавчої документації фактичній трасі прокладання кабелю, без поданої виконавчої документації тощо)
1.3. Дія цієї Процедури не поширюється на отримані після спливу строку зазначеного в п. 2.7. повідомлення про неврегульовані ділянки, а кабель електрозв’язку на таких ділянках підлягає фізичному роз’єднанню силами Київської міської філії з подальшим демонтажем або за визначеним порядком врегулювання відносин. За домовленістю сторін, може бути застосований такий порядок врегулювання відносин:
1.3.1. У разі виявлення та ідентифікації представниками АТ Укртелеком у власній ККЕ кабелю Замовника (підтверджується відповідним актом обстеження ККЕ) на який відсутні договірні відносини, Замовник зобов’язаний у строк, що не перебільшує 10 календарних днів з дати виставлення рахунків на підставі оформленого акту, здійснити оплату усіх передбачених Правилами одноразових платежів (за підготовку та видачу технічних умов, погодження робочого проекту, технічний нагляд та надання місця в ККЕ), оплату за використання ККЕ з дати, зазначеної в акті обстеження. Також Замовник зобов’язується протягом 10 календарних днів з дати підписання відповідного додатку до договору по ділянці кабелю, що була виявлена без договірних відносин сплатити АТ Укртелеком неустойку у розмірі:
- 500 грн за кожну виявлену ділянку кабелю довжиною до 50 метрів включно;
- 5000 грн за кожну виявлену ділянку кабелю довжиною понад 50 метрів
1.4. Після закінчення строку опрацювання всіх Звернень, у разі виявлення факту користування суб’єктами господарювання каналами ККЕ без укладеного договору та відсутності надісланого АТ «Укртелеком» у Строк повідомлення щодо таких неврегульованих ділянок, Київська міська філія вживає заходів з припинення користування каналами ККЕ на таких ділянках.

2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ  ЗВЕРНЕНЬ НА НЕВРЕГУЛЬОВАНІ ДІЛЯНКИ  КАБЕЛЮ

2.1. Датою старту анонсування даної Процедури на офіційному сайті, через ЗМІ, та інші інформаційні канали, вважається дата, не пізніше ніж за 3 робочих днів, до дати початку подання звернень, згідно з п. 2.7.
2.2. Датою подання повідомлення і додатків до нього вважається дата отримання АТ «Укртелеком» повідомлення  електронною поштою. 
2.3. Замовник надсилає на  електронну адресу Київської міської філії АТ Укртелеком ( [email protected] ) скан-копії  пакету документів (Далі – Звернення), що відносяться до кожної окремої ділянки кабелю,  а саме: 
- основний запит, що включає в себе: запит на видачу ТУ,  запит на погодження робочого проекту, запит на надання послуги «Технічний нагляд» із зазначенням необхідних годин для проведення технічного нагляду, з розрахунку 8 годин на 1 кілометр прокладеного кабелю, але не менше ніж 4 години (при наявності всіх даних в Схемі) та складений, згідно розробленого шаблону, що додається (Додаток 1 до Процедури). Обов’язково мають бути зазначені контактні дані Замовника, а саме, повна назва юридичної особи, ПІБ та посада представника, телефон та адреса електронної пошти;
- схему прокладання кабелю (далі – Схема), з нанесеними номерами оглядових пристроїв (далі – ТК) та каналів (за наявності), типу та зовнішнього діаметра кабелю, наявності на ділянці муфт, зразок бирки.
- перелік ділянок та технічні дані прокладеного кабелю, з зазначеними номерами оглядових пристроїв та довжин, складений згідно шаблону, що додається (Додаток 2 до Процедури)
- акт  опосвідчення прокладеного кабелю, складений згідно шаблону, що додається (Додаток 5 до Процедури)

2.4. Оригінал Звернення Замовник надсилає поштовою (з повідомленням) або кур’єрською службою, на адресу Київської міської філії АТ Укртелеком:  вул. Солом’янська, 34а, м.Київ, 03310. Якщо на етапі звернення через електронну пошту, в Замовника відсутня Схема, то оригінали всіх документів надсилаються тільки після отримання всіх даних, згідно п.2.3 Процедури.
2.5. За відсутністю в Замовника Схеми, в будь якому вигляді, Звернення вважається прийнятим для обробки та подальшого опрацювання, за умови коректно оформленого запиту, відповідно Шаблону (Додаток 1)
2.6. Запит, оформлення якого не відповідає Шаблону, та/або з некоректно внесеними даними в полях, обов’язкових до заповнення, вважається невідповідним вимогам цієї Процедури, та не підлягає подальшому опрацюванню, про що має бути повідомлений Замовник
2.7. Збір Звернень від Замовників відбувається протягом визначеного цією Процедурою періоду. Строком для подання Звернень вважається період з 01.06.2021 по 30.06.2021 (далі – Строк). 

3. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ЗВЕРНЕНЬ НА НЕВРЕГУЛЬОВАНІ ДІЛЯНКИ КАБЕЛЮ

3.1. Якщо в надісланій Схемі та Додатку з переліком ділянок кабелю, відсутні дані про повну загальну довжину прокладеного кабелю,  номери ТК та/або номери зайнятих прокладеним кабелем каналів, відповідальний спеціаліст АТ Укртелеком, в термін до 2 робочих днів, зв’язується з відповідальною особою Замовника за вказаним в Зверненні телефоном або електронною поштою та попередньо узгоджує з ним необхідність та дату технічного нагляду, для проведення інвентаризації прокладеного кабелю з метою нанесення Замовником на Схему достовірних даних. 
3.2. Граничний термін дати проведення технагляду на має перевищувати 10 робочих днів з моменту отримання Звернення співробітником підрядної організації. Після проведення опосвідчення, представники підрядної організації, що проводила технагляд та Замовника, підписують акт проведення технічного нагляду. Готову Схему, Замовник надсилає на адресу Київської міської філії АТ Укртелеком, згідно п. 2.3. Процедури.
3.3. Відповідальний спеціаліст АТ Укртелеком має надіслати Замовнику повний пакет документів, включаючи ТУ, Договір/Додаткову угоду з додатками, та погоджену Схему, на електронну адресу, зазначену в запиті, не пізніше ніж за 10 робочих днів, з моменту отримання всіх даних, але не пізніше ніж за 20 робочих днів, з моменту отримання Звернення від Замовника.
3.4. Замовник має підписати отриманий проект Договору/Додаткової угоди та надіслати обидва примірника поштою (з повідомленням) та/або кур’єрською службою, або безпосередньо відповідальному спеціалісту ПАТ Укртелеком в термін, що не перевищує 10 робочих днів, з моменту отримання. 
3.5. Якщо дані в Договорі/Додаткової угоди та/або суми нарахувань, на погляд Замовника, некоректні або не відповідають дійсності, він має звернутись до відповідального спеціаліста ПАТ Укртелеком за роз’ясненнями та уточненнями, надіславши листа на його електронну адресу протягом 5 робочих днів, з моменту отримання проекту Договору/Додаткової угоди.
3.6. У разі відсутності будь-яких звернень згідно п.3.5. та не підписання Замовником Договору/Додаткової угоди у термін, визначений п.3.4. ТУ вважаються такими, що втратили чинність. 
3.7. Договір про надання в користування ККЕ з певним суб’єктом господарювання щодо неврегульованих ділянок повинен бути укладений не пізніше календарного місяця, з моменту закінчення Строку збору Звернень. 
3.8. Видача підписаного обома сторонами оригіналу додаткової угоди на використання ККЕ, здійснюється спеціалістом ПАТ Укртелеком, за умов повної оплати Замовником всіх рахунків, згідно п. 4.1. 
3.9. У разі виникнення будь-яких спірних ситуацій, Замовник може звернутись до вищестостоящого керівника за адресою [email protected] , надіславши електронною поштою суть суперечки 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ РАХУНКІВ ЗАМОВНИКОМ

4.1. Оплата послуг з надання в користування ККЕ (з розробки та видачі ТУ, погодження робочого проекту, технічного нагляду постачальником ККЕ,  надання місця в каналі ККЕ та використання ККЕ) здійснюється згідно з Граничними тарифами на надання в користування ККЕ операторів телекомунікацій, затверджених рішенням НКРЗІ від 30.12.2013  № 861.
4.2. Нарахування суми за використання місця в ККЕ відбуваються з дати     звернення Замовника після підписання Договору/Додаткової угоди.
4.3. Рахунок за надання місця в ККЕ виставляється та надається Замовнику, разом   з ТУ та проектом Договору/Додаткової угоди.
4.4. Всі рахунки в електронному вигляді, або скан-копії, фахівець ПАТ Укртелеком надсилає на електронну адресу Замовника, зазначену в зверненні. Оригінали рахунків видаються безпосередньо у відповідального спеціаліста, за вимогою Замовника.
4.5. Замовник повинен оплатити рахунки за розробку та видачу ТУ, погодження робочого проекту та технічний нагляд в термін, не перевищуючий 10 робочих днів з дати їх отримання. 
4.5.1. За домовленістю з Замовником, рахунки за надання місця в ККЕ, можуть бути оплачені протягом певного періоду часу, з розбивкою суми платежів, згідно ділянок прокладеного кабелю, але не пізніше, ніж 6 календарних місяців, з моменту отримання АТ Укртелеком Звернення від Замовника

Процедура врегулювання відносин з суб’єктами господарювання, кабель електрозв’язку яких знаходиться в ККЕ АТ «Укртелеком» у м. Київ, для приведення у відповідність до вимог законодавства (Файл для скачування)

Додаток 1. Шаблон запиту

Додаток 2. Шаблон додатку перелік ділянок

Додаток 5. Акт опосвідчення